Παραχώρηση δημοσίου κτήματος στο Δήμο Σπετσών με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών!

Χωρίς κατηγορία

Μεγάλη επιτυχία του Δήμαρχου Σπετσών η παραχώρηση δημόσιου κτήματος για την στέγαση παιδικού σταθμού Σπετσών. Η διάταξη νόμου που ψηφίζεται στην Βουλή αναφέρει τα εξής.

1. Παραχωρείται άνευ ανταλλάγματος στο Δήμο Σπετσών του Νομού Αττικής η κυριότητα του δημοσίου ακινήτου με ΑΒΚ 160 του πρώην βιβλίου καταγραφής της Δ.Ο.Υ. Σπετσών – Ερμιονίδος με τα συστατικά και τα παραρτήματά του, όπως αυτό εμφαίνεται στο συνημμένο, στο Παράρτημα VIII του παρόντος διάγραμμα, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Παιδικού Σταθμού Σπετσών. Η παραχώρηση αυτή γίνεται υπό τον όρο κάλυψης και των στεγαστικών αναγκών του Πολυδύναμου Ιατρείου Σπετσών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας. Οι δαπάνες για την εκτέλεση εργασιών δόμησης επισκευής και συντήρησης των κτισμάτων για την κάλυψη των ανωτέρω στεγαστικών αναγκών επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου Σπετσών. 2. Το Δημοτικό Συμβούλιο του οικείου Δήμου αποφασίζει την καταχώριση στο αρμόδιο κτηματολόγιο ή υποθηκοφυλακείο της παραχώρησης του ακινήτου της προηγούμενης παραγράφου. Το απόσπασμα της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο οποίο περιγράφεται το μεταβιβασθέν ακίνητο και το δικαίωμα του Δήμου Σπετσών επ’ αυτού, καθώς και όλα τα άλλα απαιτούμενα εκ της ισχύουσας νομοθεσίας στοιχεία, αποτελεί τον τίτλο για την καταχώριση της μεταβίβασης του ακινήτου στο αρμόδιο κτηματολόγιο ή υποθηκοφυλακείο. 3. Η παραχώρηση της κυριότητας του ακινήτου του παρόντος άρθρου αίρεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία αποτελεί τίτλο μεταγραφής και εγγραφής στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο και κτηματολόγιο, αντίστοιχα, εάν αυτό δεν χρησιμοποιηθεί εντός πενταετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος για το σκοπό, για τον οποίο παραχωρήθηκε. 4. Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία αποτελεί τίτλο μεταγραφής και εγγραφής στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο και κτηματολόγιο, αντίστοιχα, δύναται να αρθεί η παραχώρηση της κυριότητας του ανωτέρω ακινήτου, ιδίως για καθυστέρηση, ματαίωση ή πλημμελή εκπλήρωση του σκοπού της παραχώρησης αλλαγή της προβλεπόμενης χρήσης ή μη πλήρωση των όρων και προϋποθέσεων της παρ. 1, καθώς και για λόγους ανωτέρας βίας ή για σπουδαίο λόγο.

Φόρτωση....

Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε ακόμα καλύτερη την εμπειρία σου στο site μας. Αποδοχή Περισσότερα